Spanish Open. Románská knihovna SVK PK. Španělská konverzace otevřená každému. 18:00–19:00. Vstup zdarma. Data: 16. 5. | 30. 5. 2018. Více informace s iDé na Facebooku zde

Views: 66

Comment

You need to be a member of Latinos cz to add comments!

Join Latinos cz

© 2020   Created by Alfredo Jimenez Rossano.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service