Španělština v překladatelské soutěže pro studenty středních škol | Ostravská univerzita

Zájemci o účast v soutěži si vybírají k překladu jeden ze dvou nabídnutých originálů v jazyce, který si zvolí, a přeloží jej do českého jazyka. Každý překlad musí mít jednoho autora, kolektivní překlady do soutěže nepřijímáme. Originály jsou zveřejněny na univerzitní webové stránce soutěže.

Více informace na internetové stránce Ostravské univerzity zde

Views: 21

Comment

You need to be a member of Latinos cz to add comments!

Join Latinos cz

© 2019   Created by Alfredo Jimenez Rossano.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service