Přípravný kurz k maturitní zkoušce ze španělštiny

Během kurzu bude Rafael Acedo seznamovat studenty s různými strategiemi zaměřenými na řešení jednotlivých maturitních úloh. Zaměří se zejména na ty úlohy, které předpokládají zapojení schopností písemného a ústního projevu, neboť právě tyto oblasti skýtají studentům největší obtíže. Cílem kurzu je optimalizovat výsledky studentů u maturitní zkoušky.

Více informace na internetové stránce Institutu Cervantes v Praze zde

Views: 17

Comment

You need to be a member of Latinos cz to add comments!

Join Latinos cz

© 2020   Created by Alfredo Jimenez Rossano.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service