Congresos

> Enero

Curso Profesores de ELE + Congreso FONCEI

Dos semanas de curso con la participación final en el IX FONCEI, nuestro Foro anual, en donde nos reunimos con personalidades destacadas de nuestro sector para compartir experiencias y seguir mejorando en nuestro campo. Este año nos uniremos bajo el título: ARTELE: cine y literatura en el aula de ELE.

Del 14 al 26 de enero en Málaga, España. Más información en la página web del Cervantes Escuela Internacional aquí

> Mayo

Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku

Konferencia je zameraná na zmapovanie vývinu slovenskej hispanistiky. Cieľom konferencie je aj prezentácia úctyhodnej činnosti jej zakladateľských osobností doterajších aktivít na poli španielskej slovakistiky, zhodnotenie neskoršieho vývinu a meniaceho sa postavenia hispanistiky na Slovensku od druhej polovice 20. storočia podnes, jej aktuálneho stavu a načrtnutie jej budúcich perspektív.

V 17. mája v Katedře Romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko. Více informace na přilozenemu souboru zde. Přihlaska zde.

© 2020   Created by Alfredo Jimenez Rossano.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service