Indiáni a Matka Země | Přednáška u příležitosti Dne Země

Event Details

Indiáni a Matka Země | Přednáška u příležitosti Dne Země

Time: April 26, 2016 from 7pm to 9pm
Location: Nová Akropolis
City/Town: Prague
Website or Map: http://www.akropolis.cz/defau…
Event Type: conferences, prague, czech-republic
Organized By: Nová Akropolis
Latest Activity: Apr 23, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Události a změny v současném světě nám jasně ukazují, že je třeba hledat nové koncepty života, máme-li přetrvat. Můžeme hledat cesty zcela nové, nebo se můžeme inspirovat tradicí mnoha míst, kde lidé žili jinak a řídili se jinými hodnotami než těmi, které převažují v současnosti. Jak dnes žít a jak připravit život budoucím generacím? Nemůžeme žít tak, jako kdysi žili Indiáni, ale můžeme pochopit některé jejich postoje, naučit se jim a vložit je do našeho vlastního myšlení, cítění a jednání. Například pochopit, že příroda není něco mimo nás, ale že jsme její součástí a je možné (a nutné) se naučit s ní spolupracovat a žít v harmonii. U Indiánů vidíme také jasné důkazy toho, že důležité je žít pro ostatní, nikoliv pouze pro sebe, že velikost člověka může být měřena podle toho, co dává, nikoliv podle toho, co vlastní. Cílem není stát se lovcem bizonů na širých prériích, ale seznámit se s jejich základními hodnotami formujícími morálku, jež umožňuje dobře žít, a naučit se transformovat tyto hodnoty do podoby užitečné pro člověka dnešní doby.

Více informace na webovce Nová Akropolis zde

Comment Wall

Comment

RSVP for Indiáni a Matka Země | Přednáška u příležitosti Dne Země to add comments!

Join Latinos cz

Attending (1)

© 2020   Created by Alfredo Jimenez Rossano.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service